Hva er en realkausjonist?

Det er mange ting å tenke på når man skal skaffe bolig, og én av dem kan være behovet for en realkausjonist. Dette er noen som tilbyr ekstra sikkerhet for ditt lån, gjerne i form av pant i sin egen eiendom.

I denne artikkelen vil vi forklare hva en realkausjonist er, hva det innebærer, og hvorfor det kan være aktuelt. Bli med videre for å lære mer om dette viktige emnet!

Refinansiering med Uno Finans

Få 23 tilbud
Annonselenke. Eksempel: Eff. rente 11.31%, 150.000kr, o/5 år, kostnad 43.467, Totalt 193 467;-
Få 23 uforpliktende.
Gratis fobrukertjeneste.

Nøkkelpunkter

 • En realkausjonist er en person som gir ekstra sikkerhet for andres gjeld, ofte med eiendom som pant.
 • Hvis låntaker ikke betaler tilbake lånet, kan banken selge eiendommen til realkausjonisten for å dekke gjelden.
 • Realkausjon kan hjelpe unge og de med lav inntekt å få boliglån.
 • Det er viktig å forstå alle ansvar og risiko før man blir en realkausjonist.

Hva er en realkausjonist?

En realkausjonist er en person eller institusjon som gir ekstra sikkerhet for en annens gjeld. Dette skjer ofte ved å stille eiendom som pant, noe som ofte involverer foreldrenes eiendom.

Det er viktig å forstå at denne type kausjon innebærer betydelige ansvar og forpliktelser, og som BN Bank påpeker, kan eiendommen brukt som sikkerhet bli solgt dersom lånet ikke blir betalt tilbake.

Denne formen for kausjon bidrar til økonomisk stabilitet og kan assistere unge lånekunder i boligkjøpsprosessen. Det kan være en effektiv måte for foreldre å hjelpe barna med boligdrømmene deres, samtidig som det gir et lag med ekstra sikkerhet for banken.

Men det er også viktig å merke seg de potensielle risikoene, slik som muligheten for at eiendommen kan bli solgt dersom lånet misligholdes.

Realkausjon vs kausjonist – Hva er forskjellen?

En realkausjonist stiller med fast eiendom som sikkerhet for lånet, mens en kausjonist stiller med sin personlige økonomi.

Kjennetegn ved en realkausjonist

En realkausjonist har visse særegne trekk og forpliktelser i forhold til lånet. Her er noen kjennetegn ved en realkausjonist:

 • Gir ekstra sikkerhet: En realkausjonist gir ekstra sikkerhet for låntakerens gjeld. Dette er ofte i form av eiendom eller annen verdifull eiendel.
 • Tar risiko: Hvis låntakeren ikke klarer å betale tilbake gjelden, kan realkausjonisten møte konsekvensene. Eiendommen som brukes som sikkerhet kan bli solgt av banken for å dekke gjelden.
 • Har økonomisk stabilitet: En person som overtar ansvaret som en realkausjonist, må ha god økonomisk stabilitet. Bankene vil vurdere deres økonomiske stilling før de aksepterer dem som en realkausjonist.
 • Inngår en kausjonsavtale: Det er viktig at både låntaker og realkausjonister forstår alle aspekter av finansavtaleloven og kausjonsavtalen. En realkausjonist må være i stand til å oppfylle sine plikter under denne avtalen.
 • Kan være foreldre eller nært familiemedlem: Ofte er foreldrene eller nær familie valgt til å være en realkausjonist, spesielt når unge lånekunder kjøper sin første bolig.

Kjennetegn ved en kausjonist

En kausjonist er en person som inngår en avtale med banken om å være en ekstra sikkerhet for lån. Her er noen kjennetegn ved en kausjonist:

 1. En kausjonist gir ekstra sikkerhet for andres gjeld, ofte i form av egen økonomi.
 2. Dersom låntaker ikke kan betale tilbake lånet, kan banken kreve at kausjonisten tar over ansvaret for gjelden.
 3. Kausjonisten står ansvarlig for hovedstol, renter og eventuelle kostnader ved mislighold.
 4. Kausjonisten har rett til informasjon fra banken om låneforholdet.
 5. En kausjonist må ha god økonomisk stabilitet og i de fleste tilfeller også fast inntekt.
 6. Oppgaven som kausjonist skal være frivillig, og det er viktig at personen forstår hva ansvaret innebærer før han eller hun sier ja.

Hva innebærer det å være en realkausjonist?

Som realkausjonist tar man på seg en forpliktelse til å stå ansvarlig for betaling av et lån dersom låntaker ikke er i stand til å betale. Dette innebærer en økonomisk risiko, men kan også gi fordeler som lavere rente for låntaker.

Tilleggssikkerhet i form av eiendom er ofte nødvendig.

Ansvar og forpliktelser

Å være en realkausjonist medfører betydelige ansvar og forpliktelser. Først og fremst er det å stille egen eiendom som sikkerhet for lånet. Dette betyr at hvis låntaker misligholder lånet, har banken rett til å kreve inn gjelden ved å selge eiendommen som er stilt som sikkerhet.

I tillegg påtar realkausjonisten seg juridisk ansvar for lånet, som kan ha potensielle konsekvenser hvis lånet ikke blir tilbakebetalt. Det er derfor essensielt å ha en dyp forståelse av de økonomiske og juridiske forpliktelsene før man blir en realkausjonist.

For å unngå uønskede konsekvenser, bør en realkausjonist alltid undersøke vilkårene i kausjonsavtalen grundig og være oppmerksom på ansvarstiden for kausjonen.

Risiko og fordeler

Å være en realkausjonist kommer med både risiko og fordeler. På den ene siden, om låntakeren misligholder lånet, kan du som realkausjonist bli holdt ansvarlig for å betale tilbake.

Dette kan bety at eiendommen din, som har blitt brukt som sikkerhet, kan bli solgt av banken for å dekke gjeldskostnadene. På den andre siden, å stille som realkausjonist kan gi familie eller nære venner muligheten til å ta opp et boliglån de ellers ikke ville fått innvilget.

Dette kan ofte være en nødvendig trinn for mange unge personer å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg, om lånet blir betalt tilbake på rett tid og i fullt, vil det ikke være noen økonomiske konsekvenser for deg som realkausjonist.

Når er det behov for en realkausjonist?

En realkausjonist kan være avgjørende i flere situasjoner, spesielt når låntaker ikke klarer å oppfylle bankens standardkrav til låneopptak. For eksempel, hvis personen har lav inntekt eller ingen fast jobb, kan banken se det som en risiko å gi ut et lån.

I disse tilfellene kommer en realkausjonist inn i bildet. Banken vil kreve ekstra sikkerhet for lånet, og dette kan være eiendom eller annen fast eiendom. Det er også vanlig å bruke en realkausjonist når en ung person ønsker å kjøpe sin første bolig.

Unge har ofte ikke nok penger til å imøtekomme bankens krav om egenkapital ved boligkjøp. Foreldre eller slektninger med egen eiendom kan da stille som realkausjonister. Videre kan det være behov for en realkausjonist når låntaker ønsker å ta opp et nytt lån for å finansiere oppussing, boligbytte eller kjøp av hytte.

Alternativer til å være realkausjonist

Gode alternativer til å være realkausjonist eksisterer. En av dem er å bli medlåntaker. Som medlåntaker deler du ansvaret for lånet og har samme forpliktelser som hovedlåntakeren.

Dette kan være en løsning for unge lånekunder som ikke har nok egenkapital til å få lån på egen hånd. Et annet alternativ er å sette opp et tilleggssikkerhet i eiendom. Dette betyr at du stiller din egen bolig som sikkerhet for lånet, noe som kan føre til lavere rente.

BN Bank kan hjelpe deg med å gjøre disse valgene ved å gi deg råd og veiledning basert på din personlige økonomi og dine økonomiske planer.

Husk at det alltid er viktig å sette opp en solid økonomisk plan før du tar på deg ekstra ansvar, enten det er som realkausjonist, medlåntaker, eller ved å stille ekstra sikkerhet i egen bolig.

Konklusjon

Å være en realkausjonist innebærer en stor forpliktelse. Man stiller sin egen eiendom som sikkerhet for en annens gjeld. Hvis lånet ikke betales tilbake, kan man risikere at banken selger eiendommen for å dekke gjelden.

Det er derfor viktig å ha en grundig forståelse av hva realkausjon innebærer før man påtar seg denne rollen.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Refinansieringslån
Logo
Enable registration in settings - general