Regler og krav for inkassovarsler

Har du mottatt et inkassovarsel og lurer på hva du skal gjøre? Håndteringen av slike varsler er strengt regulert av inkassoloven i Norge. I denne bloggen vil vi veilede deg gjennom reglene og kravene for inkassovarsler, slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har.

Så la oss dykke ned i detaljene og bli tryggere på hvordan håndtere slike situasjoner.

Refinansier inkassogjeld her

Refinansiering med Uno Finans

Få 23 tilbud
Annonselenke. Eksempel: Eff. rente 11.31%, 150.000kr, o/5 år, kostnad 43.467, Totalt 193 467;-
Få 23 uforpliktende
Gratis fobrukertjeneste.

Nøkkelpunkter

 • Inkassovarsel er første skritt i inndriving av gjeld. Det skal være skriftlig og inneholde viktig informasjon som hovedkrav, forsinkelsesrente, andre kostnader og betalingsfrist.
 • God inkassoskikk er et sett regler som kreditorer skal følge. Brudd på disse kan føre til sanksjoner fra Forbrukerrådet eller Datatilsynet.
 • Feil i et inkassovarsel kan gjøre hele kravet ugyldig. Kreditor kan også bli pålagt å betale erstatning til skyldneren.
 • Hvis du mottar et inkassovarsel du mener er feil, kan du sende en formell klage til inkassobyrået. Om nødvendig, kan du søke hjelp fra Forbrukerrådet eller Finansklagenemnda Inkasso.

Hva er inkasso?

Inkasso er en prosess som blir satt i verk når en skyldner ikke betaler en regning eller et krav innen forfallsdatoen. Det er et formelt middel for inndriving av utestående gjeld som kreditor kan benytte seg av når purringer og betalingsoppfordringer ikke har ført til betaling.

Inkassoprosessen starter med et inkassovarsel, deretter kommer det et inkassokrav om betalingen fortsatt uteblir.

I Norge regulerer inkassoloven rettighetene og pliktene knyttet til inkasso. Kreditorer har plikt til å følge god inkassoskikk. Det innebærer blant annet at de skal informere skyldneren om konsekvensene av å la være å betale, og gi skyldneren en realistisk mulighet til å betale før kravet sendes til inkasso.

Hvis ikke disse reglene overholdes, kan det være brudd på inkassolova.

Krav til inkassovarsel og god inkassoskikk

Inkassovarsel i Norge må tilfredsstille visse juridiske krav for å bli betraktet som gyldig, og inkassoforetak må følge regler om god inkassoskikk. Kravene til innholdet i inkassovarselet omfatter blant annet opplysninger om hovedkravet, eventuell forsinkelsesrente, andre inndrivelseskostnader og betalingsfristen.

Brudd på god inkassoskikk kan for eksempel være å sende ut krav uten forutgående purring, eller å kreve urimelige gebyrer.

Krav til innhold i inkassovarselet

Det er viktig å være klar over de spesifikke kravene som gjelder for innholdet i et inkassovarsel. Disse inkluderer:

 1. Inkassovarselet må være skriftlig, enten på papir eller sendt elektronisk på en sikker måte.
 2. Det skal tydelig vises at det er et inkassovarsel, for eksempel ved å bruke overskrifter som “INKASSOVARSEL” eller “varsel om inkasso.”
 3. Varselet bør inneholde alle relevante detaljer om kravet, inkludert totalbeløpet og fakturanummeret.
 4. Betalingsfristen i fakturaen skal ha utløpt før du sender inkassovarselet.
 5. Varselet skal også angi en ny betalingsfrist på minst 14 dager fra den dagen mottakeren mottok varselet.
 6. Videre bør varselet eksplisitt indikere at kravet vil bli overført til et inkassoselskap hvis betaling ikke skjer innen fristen.

Eksempler på brudd på god inkassoskikk

Brudd på god inkassoskikk kan variere, men inkluderer ofte flere sentrale elementer. Her er noen vanlige eksempler:

 1. Inkassovarsler blir sendt muntlig, noe som strider mot reglene for inkassovarsel.
 2. Kommunikasjonen om inkassovarselet er usikker elektronisk, noe som kan bryte med personvernreglene.
 3. Inkassobyrået sender varsel før betalingsfristen i fakturaen har utløpt, dette er et direkte brudd på inkasso-lova.
 4. Betalingsfristen i inkassovarselet er mindre enn 14 dager, noe som går imot kravene i god inkassoskikk.
 5. Nødvendige opplysninger som beløpet på kravet og fakturanummeret blir utelatt i varslingen, noe som hindrer gjenstand for identifikasjon og verifisering av kravet.
 6. Varslingen unngår å tydelig markere seg selv som et inkassovarsel, det kan være villedende for mottakeren.
 7. Varselet undlader at informere om overføring til et inkassoselskap ved manglende betaling innen fristen – et klart brudd på god inkassoskikk.

Konsekvenser ved feil i inkassovarsel

Feil i et inkassovarsel kan få betydelige konsekvenser. En vanlig feil er ikke å følge kravene for innhold i inkassovarselet. Dette omfatter nødvendig informasjon som fakturanummer, beløp til betaling, og en klar frist for betaling.

Hvis viktig informasjon mangler eller er feil, kan det hele inkassokravet bli ugyldig. I tillegg kan kreditor risikere å betale erstatning til skyldneren for brudd på god inkassoskikk.

For skyldneren kan feil i inkassovarselet bety at vedkommende unngår en betalingsanmerkning. Det vil gi skyldneren mer tid til å løse saken, ettersom kreditor må sende et nytt varsel som forlenger hele prosessen med 14 dager.

Derfor er det avgjørende at både kreditor og skyldner forstår viktigheten av korrekt utfylling og behandling av inkassovarsler.

Prosessen ved omtvistede krav

Prosessen ved omtvistede krav kan være kompleks, men det finnes flere trinn som vanligvis følges.

 1. Du mottar et inkassovarsel som du mener er uriktig. Kanskje du allerede har betalt kravet, eller beløpet er feil.
 2. Umiddelbart etter å ha mottatt varslet, bør du kontakte kreditor for å håndtere saken. Dette kan gjøres ved hjelp av elektronisk kommunikasjon eller telefoninkasso.
 3. Hvis dine innvendinger mot kravet ikke anses åpenbart grunnløse, vil kravet bli ansett som omstridt og kan ikke forfølges gjennom de vanlige inkassoprosessene.
 4. Kravet vil deretter bli sendt til Forliksrådet for en juridisk vurdering, dette er en form for tvangsfullbyrdelse.
 5. Forliksrådet vil lytte til begge parter før de tar en beslutning om hvem som har rett i saken.
 6. Inkassobyrå må kunne bevise at inkassovarselet ble sendt på riktig måte, uansett om det var forsinket, mistet eller ikke mottatt av noen annen grunn.
 7. Hvis du har endret adresse uten å informere kreditor og inkassovarselet blir sendt til din gamle adresse, oppfyller inkassobyrå sine plikter i henhold til god inkassoskikk og adresseendring regler fra Datatilsynet.
 8. Overholdes ikke betalingsfristen som angitt i inkassovarselet, må du betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Dette er en del av de økonomiske konsekvensene ved å ikke betale et krav innenfor fastsatt betalingsfrist.
 9. Om nødvendig kan du henvende deg til Finansklagenemnda Inkasso for bistand og veiledning i prosessen med omtvistede krav.

Hvordan klage på inkassovarsel

Det er viktig å vite hvordan man kan klage på et inkassovarsel i Norge. Følg disse trinnene:

 1. Sjekk først om varselet overholder reglene i Inkassolova.
 2. Dersom du finner brudd på loven, skriv en formell klage til inkassobyrået.
 3. I klagen din skal du forklare hvorfor du mener at kravet er ugyldig eller feilaktig.
 4. Oppgi alltid fakturanummer og andre relevante opplysninger i klagen din.
 5. Dersom innvendingene dine mot kravet ikke er åpenbart grunnløse, vil kravet bli ansett som omstridt.
 6. Omstridte krav kan ikke forfølges gjennom vanlige inkassometoder.
 7. Hvis du ikke får svar fra inkassobyrået, eller de avviser klagen din, kontakt da Forbrukerrådet eller Finansklagenemnda Inkasso
 8. Husk at et inkassovarsel som bryter med reglene, ikke kan sendes til inkasso.

Konklusjon

I Norge er det krav og reglementer for inkassovarsel som beskytter både kreditorer og debitorer. Det er viktig å vite dine rettigheter og plikter som debitor, slik at du kan håndtere slike situasjoner korrekt og unngå unødvendige kostnader.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Refinansieringslån
Logo
Enable registration in settings - general