Rettslig inkasso – Komplett guide

Å skylde penger kan være en stor belastning, og det blir ikke bedre når saken går til rettslig inkasso. Rettslig inkasso er en prosess hvor inkassobyråer må ty til rettslige instanser for å inndrive utestående gjeld.

I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan denne prosessen foregår, hvilke steg som tas, og hva du som skyldner bør være oppmerksom på. Bli med oss videre for å demystifisere rettslig inkasso.

Refinansiering med Uno Finans

Få 23 tilbud
Annonselenke. Eksempel: Eff. rente 11.31%, 150.000kr, o/5 år, kostnad 43.467, Totalt 193 467;-
Få 23 uforpliktende tilbud.
Gratis fobrukertjeneste.

Nøkkelpunkter

 • Rettslig inkasso er når inkassobyråer bruker rettssystemet for å kreve inn gjeld.
 • Prosessen starter med at saken sendes til forliksrådet, og hvis du ikke betaler, går den videre til namsmannen.
 • Uenigheter om kravet kan løses gjennom forliksklagen.
 • Hvis inkasso går til dom i Forliksrådet eller hos Namsmannen, blir fristen for å kreve inn gjelden 10 år.
 • Utenrettslig inkasso prøver å få deg til å betale uten hjelp av rettssystemet, mens rettslig inkasso trår i kraft når du ikke vil eller kan betale.
 • Kreditorer bruker ofte rettslig inkasso som siste utvei for å få tilbake pengene de er skyldige.
 • Noen av de største inkassobyråene i Norge er Intrum, Gothia, Visma, Lowell og Kredinor.

Hva er rettslig inkasso?

Rettslig inkasso er en prosess for inndriving av gjeld ved hjelp av rettsapparatet, etter at inkassobyrået har forsøkt alle måter å inndrive pengene frivillig. Med andre ord, det er trinn som tas når gjelden ikke kan bli inndrevet gjennom konvensjonell inkasso.

Prosessen involverer bruk av offentlige namsmyndigheter som forliksrådet og namsmannen for å håndheve pengekravet.

For at en kreditor skal kunne benytte seg av rettslig inkasso, må det foreligge et grunnlag for kravet. Skulle det oppstå uenigheter rundt kravet, vil saken vanligvis sendes til forliksrådet i form av en forliksklage.

Hvis kreditor har grunnlag for kravet, kan de deretter sende det videre til namsmannen, som har flere virkemidler for å sikre betaling fra den skyldige part. Disse inkluderer blant annet utleggstrekk i lønn eller tvangssalg av formuesgoder.

Det er viktig å merke seg at ved en avsagt dom i enten Forliksrådet eller hos Namsmannen, utvides foreldelsesfristen til 10 år.

Se også: Refinansieringslån.

Prosessen med rettslig inkasso

Rettslig inkasso er en prosess hvor kreditoren tar i bruk rettssystemet for å inndrive utestående gjeld. Etter 14 dager med ubetalt krav, kan kreditor sende saken til forliksrådet.

Hvis skyldneren fortsatt ikke betaler, vil saken gå videre til namsmannen. Namsmannen har myndighet til å ta utlegg i skyldnerens eiendeler for å sikre betaling av kravet. Dette kan inkludere lønnstrekk eller salg av eiendom.

Hele prosessen er strengt regulert av loven for å sikre likebehandling og rettferdig prosess.

Rettslige skritt etter 14 dager

Rettslige skritt etter 14 dager innebærer flere handlinger fra inkassobyråets side ved inndriving av gjeld:

 1. Inkassobyrået vurderer alle mulige metoder for frivillig inndriving av gjelden før de tar rettslige skritt etter 14 dager.
 2. Rettslige skritt involverer vanligvis å kontakte Namsmannen eller Forliksrådet, som er instansene ansvarlige for håndtering av dette.
 3. Hvis det er uenighet om beløpet som skyldes, må inkassobyrået sende en forliksklage til Forliksrådet.
 4. Kreditor, hvis de har et gyldig krav, kan sende saken til Namsmannen for å oppnå tvangsgrunnlag.
 5. Namsmannen har flere verkøy tilgjengelig for å sikre at skyldner betaler gjelden sin. Disse kan inkludere pant i bolig og utleggstrekk.
 6. Saker som når Forliksrådet eller Namsmannen får en utvidet foreldelsesfrist på opptil 10 år.
 7. Dette sørger for at kreditorene har lengre tid til å gjenopprette det skyldige beløpet, selv om det tar mer enn to uker for å løse saken med rettslige skritt.

Fra forliksrådet til namsmannen

Rettslig inkasso fører saken gjennom flere faser, fra forliksrådet til namsmannen.

 1. Først sender inkassobyrået en forliksklage til forliksrådet.
 2. Forliksrådet avgjør saken ved dom.
 3. Hvis skyldneren ikke betaler etter dommen, sendes saken videre til namsmannen.
 4. Namsmannen har myndighet til å inndrive gjelden.
 5. Om nødvendig kan namsmannen utføre tvangssalg av skyldnerens eiendom.

Forskjellen mellom utenrettslig og rettslig inkasso

Utenrettslig inkasso og rettslig inkasso er to forskjellige metoder for å inndrive ubetalte pengekrav. Utenrettslig inkasso, kjent som et mer uformelt forsøk, handler om å innkreve gjeld uten bruk av rettslige instanser.

Denne prosessen omfatter kommunikasjon mellom skyldner og kreditor, inkludert påminnelser om ubetalte fakturaer og ulike betalingsoppfordringer. På den andre siden er rettslig inkasso en metode som blir brukt når inkassobyrået har prøvd alle tilgjengelige måter å inndrive pengene frivillig.

Ved rettslig inkasso vil saken gå videre til en rettslig instans for å dekke kravet, ofte Forliksrådet eller Namsmannen. Hvis partene ikke klarer å bli enige om kravet, vil inkassobyrået sende inn en forliksklage til Forliksrådet.

En annen viktig forskjell er at rettslig inkasso gir saken en utvidet foreldelsesfrist på 10 år etter at dom er avsagt i Forliksrådet eller hos Namsmannen.

Hva kreditor ønsker å oppnå med rettslige skritt

Kreditoren går til rettslig inkasso med mål om å sikre tilbakebetaling av owed gjelden. Denne prosessen, ofte sett som siste utvei, settes i gang når alle frivillige metoder for gjeldsinndrivelse har blitt prøvd, men uten suksess.

Kreditoren kan velge å bruke inkassobyrået for å håndtere denne prosessen, som inkluderer innsending av en forliksklage til Forliksrådet hvis det er uenighet om kravet.

For å oppnå dette, vil inkassobyrået kunne benytte seg av Namsmannen og Forliksrådet som instanser i rettslig inkasso. Via Namsmannen har kreditoren tilgang til flere tvangsvirkemidler for å sikre tilbakebetaling av gjelden.

Disse virkemidlene kan være både utleggstrekninger i lønn eller trygd, pant i bolig eller tvangssalg av formuesgoder. Dette kan gjøre gjeldsinnkreving mer effektiv og bidra til å minimere tap for kreditoren.

Inkassobyråer i Norge

Det er flere kjente inkassobyråer i Norge, inkludert Intrum, Gothia, Visma, Lowell og Kredinor. Disse selskapene håndterer innkreving av gjeld på vegne av kreditorene. I tillegg har vi Statens innkrevingssentral (SI), som ivaretar innkreving av offentlige krav.

Intrum

Intrum skiller seg ut som et av de største inkassobyråene i både Europa og Skandinavia. Med en ansattstyrke på over 10 000 mennesker, fortsetter denne organisasjonen å tilby kvalifiserte tjenester innen inkasso og gjeldsinndrivelse.

Intrum er faktisk ikke nytt i bransjen, det har en historie som strekker seg tilbake til dets tidligere dager som Lindorff.

Gothia

Gothia Group, med over 500 ansatte, er en dominerende aktør i inkassoindustrien, og strekker seg over fem land. Siden etableringen i 1976, har selskapet fokusert på å tilby tjenester innen rettslig inkasso.

Med sin betydelige erfaring og et bredt spekter av ressurser, benytter Gothia en effektiv tilnærming til inndrivelse av forfalte pengekrav. De håndterer både store og små pengemengder, og deres tjenester favner inkasso fra start til slutt – alt fra utstedelse av betalingsoppfordring til rettslige skritt og tvangssalg.

Gothia er kjent for sin konsekvente etterlevelse av god inkassoskikk og inkassoloven.

Visma

Visma er en betydelig aktør i inkassoindustrien, rangert som det tredje største inkassoselskapet i Norge. Med 117 faglig dyktige ansatte og kontorer spredt over både Oslo og Trondheim, håndterer de innkreving av gjeld effektivt ved hjelp av det norske rettsapparatet.

De håndterer alt fra forliksklage til tvangsgrunnlag, og deres ekspertise strekker seg til å omfatte både utenrettslig og rettslig inkasso. Visma jobber for å sikre at kreditorer får innfridd sine pengekrav, samtidig som de ivaretar skyldnerens rettigheter i prosessen.

Lowell

Lowell utmerker seg som et av de ledende inkassobyråene i Norge og det nest største kredittstyringsselskapet i Europa. De har spesialisert seg på rettslig inkasso og samarbeider tett med andre inkassobyråer i Norge for å håndtere denne prosessen effektivt.

Det som gjør Lowell unikt, er deres evne til å finne overkommelige løsninger for de som ikke kan betale all gjeld på en gang. De streber etter å hjelpe folk med å løse deres økonomiske problemer ved å tilby hjelp til refinansiering av inkasso gjennom Tjenestetorget Finans.

Dette viser Lowells dedikasjon til å gjøre gjeldshåndteringen så smidig som mulig for skyldnerne.

Kredinor

Kredinor, det største inkassobyrået i Norge, håndterer et gjennomsnittlig volum på over to millioner saker årlig. Deres oppgave omfatter inndriving av forfalte pengekrav for klienter som kommer fra ulike sektorer.

Dette bidrar til å opprettholde økonomisk flyt og stabilitet i samfunnet. Kredinor er kjent for sin strenge overholdelse av reglene i inkassoloven og inkassoforskriften, med en vekt på god inkassoskikk.

De jobber mot et felles mål om å skape løsninger som fungerer best for både kreditor og skyldner, og fokuserer på respektfull og rettferdig behandling av alle parter involvert.

Statens innkrevingssentral (SI)

SI, en statlig instans i Norge, har den betydelige oppgaven å hente inn ulike statlige krav. Deres ansvarsområder er bredt, fra innkreving av bøter og erstatning til studielån og kjøretøyavgifter.

Tiltrodd med myndighet fra Skatteetaten, bruker SI rettsapparatet for effektiv innkreving. Det er viktig å merke seg at SI ikke er et vanlig inkassobyrå, men utgjør en del av offentlig forvaltning.

De har myndighet til å bruke flere verktøy for å sikre innkreving, som utleggstrekk i lønn eller pant i eiendom. Inkassobyråer over hele Norge kan velge å samarbeide med SI for å inndrive gjeld på vegne av sine kreditorer.

På denne måten bidrar SI til en rettferdig og effektiv håndhevelse av statlige krav gjennom rettslig inkasso.

Konklusjon

Rettslig inkasso er en kraftig metode for å inndrive gjeld. Prosessen kan være utfordrende, men er nødvendig når frivillige tiltak ikke lenger fungerer. Ved å forstå denne prosessen, kan gjeldsinnehavere håndtere inkassosaker mer effektivt.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Refinansieringslån
Logo
Enable registration in settings - general